امروز 10 مهر هفدهمین نمایشگاه بین المللی تحهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی با شعار امنیت و ایمنی در نمایشگاه مصلی امام خمینی آغاز به کار کرد
نمایشگاه ایپاس هرساله توسط شرکت ناجی پاس در راستای نمایش توانایی ها،تجهیزات ایمنی و پلیسی و امنیتی برگزار می گردد. در این نمایشگاه آخرین تجهیزات و تکنولوژی های مدرن در بخش های فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل نقل(زمینی،هوایی،دریایی) ،تسلیحات و مهمات ، لباس و یونیفرم،نظارت تصویری و تجهیزات مراقبتی، ترافیک ، تجیزات آتش نشانی و زمینه های دیگر رونمایی می شود.