اولین نمایشگاه دوچرخه و موتور سیکلت-یزد-97

  • برگزار کننده:
  • محل برگزاری:
  • آدرس : یزد،صفاییه،بلوار ابن سینا،جنب بیمارستان شهید صدوقی یزد،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی.


ویدیوهای این نمایشگاه