نمایشگاه دارو، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی-قائمشهر-97

  • برگزار کننده:
  • محل برگزاری: مازندران
  • آدرس : مازندران، قائمشهر، جنب پل تلار


ویدیوهای این نمایشگاه