پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت خودرو-اصفهان-97

  • برگزار کننده:
  • محل برگزاری: اصفهان
  • آدرس : اصفهان - خیابان علامه امینی - روبروی خیابان فردوس - ساختمان شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان


ویدیوهای این نمایشگاه