تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز


نمایشگاه سومین نمایشگاه سراسري تجارت عمومی 2 ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2019-03-06 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-03-17 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نمایشگاه سراسري فروش بهاره نوروز 98 ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2019-03-06 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-03-17 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی ماشینآلات چاپ و بستهبندي و صنعت چاپ کشور ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2019-02-26 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-03-01 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه پنجمین نمایشگاه بینالمللی نوشیدنیها، مواد اولیه و ماشین آلات ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2019-02-26 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-03-01 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تبلیغات و بازاریابی ایران-تبریز-97

تاریخ شروع: 2019-02-26 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-03-01 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی فرآورده هاي غذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2019-02-26 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-03-01 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات و ماشین آلات مربوطه ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2019-02-26 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-03-01 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه اولین نمایشگاه بینالمللی ملزومات مدیریت بحران ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2019-02-12 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-15 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه سومین نمایشگاه لوستر، لوازم آشپزخانه و دکوراسیون داخلی ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2019-01-28 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-01 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه سومین نمایشگاه فروش اقساطی و لیزینگ کالاي خانه و خانواده ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2019-01-28 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-01 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه ششمین نمایشگاه نوروزي مبلمان ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2019-01-28 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-01 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه جشنواره آرایش – بهداشت و ماساژ همزمان با دوره هاي آموزشی پوست و مو ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2019-01-01 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-01-04 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نمایشگاه حفظ سنتهاي ملی یلدا ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-12-17 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-21 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه اولین نمایشگاه تدارکات ازدواج، عروس و داماد ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-12-17 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-21 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دومین نمایشگاه تخصصی بینالمللی پوشاك ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-12-04 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-07 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هشتمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق و مخابرات و آب و فاضلاب -انرژي- ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-12-04 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-07 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه یازدهمین نمایشگاه بینالمللی ماشینآلات و تجهیزات جانبی تولیدات آرایشی و بهداشتی ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-11-27 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-30 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه سومین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش ایران-تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-11-12 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-16 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده، پاك کننده و سلولزي همزمان با همایش و کلاسهاي آموزشی «پوست و مو» ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-11-12 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-16 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هشتمین نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-11-12 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-16 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه ششمین نمایشگاه فناوریهاي نو و پیشرفته ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-11-01 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-05 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-10-21 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-10-26 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نخستین نمایشگاه بینالمللی سیسمونی و البسه کودك و نوجوان ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-09-13 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-16 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه سومین نمایشگاه سراسري تجارت عمومی 1 ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-09-13 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-18 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نمایشگاه سراسري کالاهاي مصرفی پائیزه-فروش و عرضه مستقیم کالا- ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-09-13 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-18 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نخستین نمایشگاه تجهیزات رستوران و فست فود ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-09-13 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-16 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دومین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-09-13 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-16 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-09-06 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-09 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات یدکی ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-09-06 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-09 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی مبلمان منزل، دکوراسیون و معماري داخلی ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-08-28 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-01 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه اولین نمایشگاه تخصصی حمایت از کالاي ایرانی –ساخت ایران-تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-08-21 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-24 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هفدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-08-21 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-24 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-08-14 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-17 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی کامپیوتر، الکترونیک، تجارت الکترونیکی، تجهیزات ایمنی و موبایل ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-08-14 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-17 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هفدهمین نمایشگاه بین المللی سیستمهاي صوتی، تصویري، عکاسی و فیلمبرداري ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-08-14 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-17 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی فلزات گرانبها، طلا، جواهرات، نقره، 26 سنگهاي قیمتی، ساعت، بدلیجات و ماشینآلات مربوطه ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-08-14 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-17 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نخستین نمایشگاه ملزومات مبل، روکش، پرده و پارچه ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-08-01 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-04 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه اولین نمایشگاه بین المللی قهوه، شکلات، کاکائو و صنایع وابسته ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-08-01 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-04 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-08-01 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-04 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه اولین نمایشگاه بینالمللی قهوه، شکلات، کاکائو و صنایع وابسته ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-08-01 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-04 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیستمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، صنایع و محصولات پوست و چرم ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-07-25 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-28 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-07-25 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-28 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه چهارمین نمایشگاه بینالمللی ملزومات چرم، کیف و کفش ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-07-25 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-28 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه سومین نمایشگاه بینالمللی فرش دستبافت ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-07-23 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-28 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بزرگ ماشینآلات ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-07-17 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-20 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دهمین نمایشگاه بینالمللی ماشینابزار، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-07-17 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-20 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لاستیک، پلاستیک، ماشینآلات و تجهیزات وابسته-تبریز پلاست-تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-07-17 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-20 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد، معادن، فلزي، ریختهگري، متالورژي و تجهیزات وابسته ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-07-17 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-20 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ادوات و ماشینآلات کشاورزي، نهاده ها و تجهیزات آبیاري ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-07-03 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-06 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-07-03 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-06 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نمایشگاه بین المللی صنایع دستی ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-07-03 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-07 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه سومین نمایشگاه جهیزیه و دکوراسیون خانه ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-06-18 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-06-22 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه چهاردهمین نمایشگاه فضاي سبز ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-05-10 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-05-13 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی گل و گیاه، ابزار، ادوات باغبانی و 5 تجهیزات گلخانهاي ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-05-10 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-05-13 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نخستین نمایشگاه بینالمللی صنعت گردشگري، هتلداري و صنایع وابسته ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-05-10 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-05-13 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه چهاردهمین نمایشگاه خدمات و مبلمان شهري ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-05-10 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-05-13 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه اولین نمایشگاه بینالمللی محیط زیست ایران -تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-05-10 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-05-13 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی ایران-تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-05-01 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-05-04 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نمایشگاه جشنهاي اسلامی-تبریز-97

تاریخ شروع: 2018-04-10 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-04-13 00:00:00 +0000 +0000
دید24 چیست؟

متن توضیحات دید ۲۴