تقویم نمایشگاه بین المللی تهران


نمایشگاه اولین نمایشگاه بین المللی تجهیزات چشم پزشکی، بینایی سنجی، لنز، لیزر، عینک و صنایع وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-03-01 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-03-04 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نمایشگاه بین المللی صنعت صوت، تصویر، نور، خدمات چند رسانه ای و تجهیزات وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-03-01 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-03-04 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دومین نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور، موتورهای دوار و خدمات وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-03-01 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-03-04 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست، انرژی های نو و تجدید پذیر-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-02-21 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-24 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه اولین نمایشگاه تکنولوژیهای زیر ساخت کشاورزی-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-02-21 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-24 23:59:00 +0000 +0000


نمایشگاه اولین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-02-21 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-24 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دومین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-02-12 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-15 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها، سیمان و بتن، تکنولوژیها و ماشین آلات وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-02-12 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-15 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دومین نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-02-12 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-15 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-02-12 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-15 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-02-02 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-05 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هفدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-02-02 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-05 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نمایشگاه و همایش لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-02-02 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-05 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هجدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین،پوشش های صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-01-23 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-01-26 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-01-23 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-01-26 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نهمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-01-11 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-01-14 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده_ها سیستم های نوین آبیاری -تهران- 97

تاریخ شروع: 2019-01-11 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-01-14 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هشتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-01-11 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-01-14 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-01-02 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-01-05 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای نوین ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی و امداد و نجات-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-01-02 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-01-05 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-01-02 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-01-05 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-01-02 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-01-05 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دومین نمایشگاه فرانچایز، توسعه کسب و کار-تهران-97

تاریخ شروع: 2019-01-02 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-01-05 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-12-24 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-27 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه چهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-12-24 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-27 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-12-24 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-27 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-12-24 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-27 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه اولین نمایشگاه بین المللی صنعت چینی، بلور، کریستال، تجهیزات ماشین آلات و صنایع وابسته تهران-97

تاریخ شروع: 2018-12-23 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-26 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-12-13 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-16 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه ششمین نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-12-02 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-05 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی(فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری)-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-12-02 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-05 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دومین نمایشگاه بین المللی جایگاه داران سوخت و صنایع وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-12-02 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-05 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری و زیستی-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-12-02 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-05 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشینهای گلدوزی و محصولات نساجی-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-12-02 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-05 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-11-22 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-25 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه High Tech Expo-های‌تک اکسپو- تهران ۹۷

تاریخ شروع: 2018-11-22 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-25 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-11-22 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-25 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-11-12 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-15 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه سومین نمایشگاه بین المللی محصولات و فراورده های پروتئینی و حلال-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-11-12 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-15 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-11-02 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-05 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-11-02 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-05 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه پنجمین نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-10-23 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-10-26 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-10-23 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-10-26 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-10-13 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-10-16 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه اولین نمایشگاه بین المللی توانمندی های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-10-13 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-10-16 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هفدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-10-13 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-10-16 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه یازدهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-10-13 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-10-16 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه سومین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-10-03 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-10-06 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران 97

تاریخ شروع: 2018-10-03 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-10-06 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-10-03 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-10-06 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 2018 تهران 97

تاریخ شروع: 2018-09-24 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-27 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دومین نمایشگاه بین المللی جامع صنایع دریایی ایران- تهران-۹۷

تاریخ شروع: 2018-09-24 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-27 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-09-15 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-18 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نهمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-09-06 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-09 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، و صنایع وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-09-06 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-09 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دهمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-09-06 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-09 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-08-25 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-31 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیست_و_نهمین_نمایشگاه_ملی_صنایع_دستی-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-08-25 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-31 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-08-15 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-18 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه سومین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-08-09 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-20 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-08-06 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-09 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-08-01 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-04 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک(الکامپ)-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-07-28 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-31 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هفتمین نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، بالابرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات جانبی-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-07-19 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-22 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دهمین نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی معدن ماشین آلات و تجهیزات مربوطه-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-07-19 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-22 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-07-10 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-13 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کاشی سرامیک و چینی بهداشتی -تهران-97

تاریخ شروع: 2018-07-10 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-13 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-06-29 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-02 23:59:00 +0000 +0000


نمایشگاه ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-06-19 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-06-22 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپرشکی، دارویی و آزمایشگاهی-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-06-19 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-06-22 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بيست وسومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-05-06 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-05-09 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستمهاي تهویه ایران –97

تاریخ شروع: 2018-05-01 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-05-04 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه بيست و پنجمين نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-04-26 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-04-29 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه اولین نمایشگاه بین المللی ایران سبز-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-04-19 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-04-21 23:59:00 +0000 +0000


نمایشگاه یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه-تهران-97

تاریخ شروع: 2018-04-16 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-04-19 23:59:00 +0000 +0000


نمایشگاه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور-96-تهران

تاریخ شروع: 2017-12-13 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2017-12-16 00:00:00 +0000 +0000
دید24 چیست؟

متن توضیحات دید ۲۴