نمایشگاه مصلی تهران

نمایشگاه مصلی را می توان یک نمایشگاه خاص برای برگزاری نمایشگاه های عمومی دانست به دلیل مکان نمایشگاه و دسترسی آسان به مترو مصلی و مترو شهید بهشتی عموم مردم به آسانی به نمایشگاه مصلی رفت و آمد می کنند و همین امر باعث شده است نمایشگاه هایی همچون نمایشگاه مبل، نمایشگاه بهاره و ... با استقبال عموم روبه رو شود.

شماره تلفن : 02188531000

آدرس: خیابان شهید بهشتی، روبروی خیابان میرعماد


لیست نمایشگاه‌های نمایشگاه مصلی تهران


نخستین نمایشگاه بین‌المللی مسکن، شهرسازی، شهر هوشمند و صنایع وابسته-مصلی-97

تاریخ شروع: 2019-01-13 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-01-15 00:00:00 +0000 +0000


جشنواره انار، میوه‌های قرآنی و سوغات شهرستان ها-مصلی-97

تاریخ شروع: 2018-11-19 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-24 00:00:00 +0000 +0000


سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته-مصلی-97

تاریخ شروع: 2018-11-16 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-18 00:00:00 +0000 +0000


چهارمین نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی-مصلی-97

تاریخ شروع: 2018-11-12 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-15 00:00:00 +0000 +0000


جشنواره انار و میوه‌های قرآنی-مصلی-97

تاریخ شروع: 2018-11-12 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-17 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه کالای ایرانی-مصلی-97

تاریخ شروع: 2018-10-23 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-10-27 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه ویژه اربعین حسینی-مصلی-97

تاریخ شروع: 2018-10-17 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-10-22 00:00:00 +0000 +0000


هفتمین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران-مصلی-97

تاریخ شروع: 2018-10-09 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-10-11 00:00:00 +0000 +0000


هفدهمین نمایشگاه لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی (ایپاس)-مصلی-97

تاریخ شروع: 2018-10-01 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-10-04 00:00:00 +0000 +0000


چهارمین نمایشگاه دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)-مصلی-97

تاریخ شروع: 2018-09-24 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-26 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه لوازم التحریر و ملزومات دانش‌آموزان-مصلی-97

تاریخ شروع: 2018-09-07 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-14 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه فروش پاییزه-مصلی-97

تاریخ شروع: 2018-08-21 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-31 00:00:00 +0000 +0000


نخستین نمایشگاه تولیدات برتر صنایع کوچک ایران-مصلی-97

تاریخ شروع: 2018-08-12 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-15 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی-مصلی-97

تاریخ شروع: 2018-07-27 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-31 00:00:00 +0000 +0000


بیستمین کنگره تخصصی دامپزشکی همزمان با نمایشگاه تخصصی دامپزشکی و تکنولوژی‌های نوین (ایران وت)-مصلی-97

تاریخ شروع: 2018-07-23 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-25 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه فرش و تابلوفرش دستبافت-مصلی-97

تاریخ شروع: 2018-06-18 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-06-22 00:00:00 +0000 +0000


بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم-مصلی-97

تاریخ شروع: 2018-05-19 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-05-22 00:00:00 +0000 +0000


سی‌و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران-مصلی-97

تاریخ شروع: 2018-05-02 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-05-12 00:00:00 +0000 +0000
دید24 چیست؟

متن توضیحات دید ۲۴