نمایشگاه بین المللی یزد

شماره تلفن : 03538229985

آدرس: یزد،صفاییه،بلوار ابن سینا،جنب بیمارستان شهید صدوقی یزد،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی.


لیست نمایشگاه‌های نمایشگاه بین المللی یزد


نمایشگاه کتاب-یزد-97

تاریخ شروع: 2019-02-13 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-25 00:00:00 +0000 +0000


هفدهمین نمایشگاه لوازم خانگی-یزد-97

تاریخ شروع: 2019-02-07 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-11 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه فرش دستباف-یزد-97

تاریخ شروع: 2019-01-29 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-02-03 00:00:00 +0000 +0000


دومین نمایشگاه برق-یزد-97

تاریخ شروع: 2019-01-22 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-01-25 00:00:00 +0000 +0000


دومین نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی-یزد-97

تاریخ شروع: 2019-01-14 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-01-18 00:00:00 +0000 +0000


دومین نمایشگاه آرایشی و بهداشتی-یزد-97

تاریخ شروع: 2019-01-14 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-01-18 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات-یزد-97

تاریخ شروع: 2019-01-02 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2019-01-06 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه منسوجات خانگی-یزد-97

تاریخ شروع: 2018-12-25 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-28 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه فرش ماشینی و موکت-یزد-97

تاریخ شروع: 2018-12-25 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-28 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه مبلمان-یزد-97

تاریخ شروع: 2018-12-10 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-12-14 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه کاشی و سرامیک-یزد-97

تاریخ شروع: 2018-11-27 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-30 00:00:00 +0000 +0000


یازدهمین نمایشگاه صنایع دستی-یزد-97

تاریخ شروع: 2018-11-13 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-17 00:00:00 +0000 +0000


پانزدهمین نمایشگاه خودرو-یزد-97

تاریخ شروع: 2018-10-09 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-10-12 00:00:00 +0000 +0000


پانزدهمین نمایشگاه تاسیسات و لوازم گرمایشی و سرمایشی-یزد-97

تاریخ شروع: 2018-09-25 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-28 00:00:00 +0000 +0000


هفدهمین نمایشگاه مصالح ساختمانی-یزد-97

تاریخ شروع: 2018-09-25 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-28 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه عرضه مستقیم کالا-یزد-97

تاریخ شروع: 2018-09-01 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-11 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه ملزومات ازدواج-یزد-97

تاریخ شروع: 2018-08-13 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-18 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه مادر، کودک و نوزاد-یزد-97

تاریخ شروع: 2018-06-26 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-06-29 00:00:00 +0000 +0000


اولین نمایشگاه دوچرخه و موتور سیکلت-یزد-97

تاریخ شروع: 2018-06-19 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-06-22 00:00:00 +0000 +0000


دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی-یزد-97

تاریخ شروع: 2018-05-08 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-05-11 00:00:00 +0000 +0000
دید24 چیست؟

متن توضیحات دید ۲۴