تقویم نمایشگاه تخصصی بوستان گفتگو - شهرداری تهران


نمایشگاه چهارمین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران-شهرداری تهران-97

تاریخ شروع: 2018-11-04 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-11-05 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه سیزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی-پوشاک , صنایع دستی و سایر-شهرداری تهران-97

تاریخ شروع: 2018-09-06 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-15 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه اولین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، کیترینگ، رستورانهای زنجیره ای و ماشین آلات و صنایع وابسته-شهرداری تهران-97

تاریخ شروع: 2018-09-05 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-09-08 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه سومین نمایشگاه بین المللی باغبانی، نهاده ها، گلخانه، گیاهان دارویی، ماشین آلات و صنایع وابسته-شهرداری تهران-97

تاریخ شروع: 2018-08-28 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-31 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه دومین نمایشگاه و جشنواره بین المللی قهوه ایران-شهرداری تهران-97

تاریخ شروع: 2018-08-19 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-22 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه چهارمین همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران-97

تاریخ شروع: 2018-08-11 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-13 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه ششمین نمایشگاه بزرگ ازدواج آسمانی-شهرداری تهران-97

تاریخ شروع: 2018-08-01 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-08-05 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی دوربین های دیجیتال، هنر عکاسی و تصویربرداری، صمعی و بصری و تجهیزات وابسته-شهرداری تهران-97

تاریخ شروع: 2018-07-17 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-20 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری-شهرداری تهران-97

تاریخ شروع: 2018-07-05 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-07-07 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه هشتمین نمایشگاه چاپ دیجیتال ونشر رومیزی-شهرداری تهران-97

تاریخ شروع: 2018-06-19 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-06-22 00:00:00 +0000 +0000


نمایشگاه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته-شهرداری تهران-97

تاریخ شروع: 2018-05-05 00:00:00 +0000 +0000 - تاریخ پایان: 2018-05-11 00:00:00 +0000 +0000
دید24 چیست؟

متن توضیحات دید ۲۴